img left

SPIS PUBLIKACJI

PUBLIKACJE
 • J. Kosowicz, A. Baumann-Antczak: Radioimmunoassay of serum cortisol concentration in clinical practice. Endokrynol. Pol. 1990; 41, 19-32.
 • A. Baumann-Antczak, J. Kosowicz: Metoda wykrywania autoprzeciwciał anty-tubulinowych. Wyniki oznaczeń w autoimmunologicznych chorobach tarczycy. Endokrynol. Pol. 1992; 43, 451-460.
 • J. Bednarek, J. Furmaniak, N. Wedlock, Y. Kiso, A. Baumann-Antczak, S. Fowler, H. Krishnan, J.A. Craft, B. Rees Smith: Steroid 21-hydroxylase is major autoantigen involved in adult onset autoimmune Addison's disease. FEBS Letts 1992; 309, 51-55.
 • A. Baumann-Antczak, N. Wedlock, J. Bednarek, Y. Kiso, H. Krishnan, S. Fowler, B. Rees Smith, J. Furmaniak: Autoimmune Addison's disease and 21-hydroxylase. Lancet 1992; 340, 429-430.
 • N. Wedlock, J. Furmaniak, S. Fowler, J. Kiso, J. Bednarek, A. Baumann-Antczak, Morteo, P. Sudbery, A. Hinchcliff, B. Rees Smith: Expression of human thyroid eroxidase in the yeasts Saccharomyces cerevisiae and Hansenula polymorpha. J. Mol. Endo. 1993; 10, 325-336.
 • M. Gryczyńska, A. Baumann-Antczak, J. Kosowicz: Polyendocrine autoimmunity in thyroid disease. Endokrynol. Pol. 1993; 44, 5-11.
 • N. Wedlock, T. Asawa, A. Baumann-Antczak, B. Rees Smith, J. Furmaniak: Autoimmune Addison's disease. Analysis of autoantibody binding sites on human steroid 21- hydroxylase. FEBS Letts 1993; 332, 123-126.
 • T. Asawa, N. Wedlock, A. Baumann-Antczak, B. Rees Smith, J. Furmaniak: Naturally occuring Mutations in Human Steroid 21-Hydroxylase influence adrenal autoantibody binding. J Clin Endocrinol Metab 1994; 79, 372-376
 • T. Asawa, N. Wedlock, A. Baumann-Antczak, B. Rees Smith, J. Furmaniak: Adrenal autoantibodies and naturally occuring mutations in 21-hydroxylase. Autoimmunity. 1994; 17:4, 339-341
 • J. Kosowicz, A. Baumann-Antczak, W. Paprzycki: MRI findings in diabetes insipidus. Endokrynol. Pol. 1996, 47; 2: 171 - 180. R. Junik, A. Antczak, M. Gryczyńska, W. Paprzycki, M. Gembicki: Estimation of hypophyseal adenomas with 99mTc-MIBI Spect in patients with Cushing's disease.Europ. J of Nucl. Med. 1996;23/9:1058
 • R. Junik, A. Baumann-Antczak, M. Gryczyńska, W. Paprzycki, M. Gembicki: Estimation of hypophyseal adenomas with 99mTc-MIBI Spect in patients with Cushing's disease.Europ. J of Nucl. Med. 1996; 23/9: 105
 • J. Kosowicz, A. Baumann-Antczak, R. Waśko: Effects of the endogenous growth hormone on the clinical manifestations of hypopituitarism. Endokrynol. Pol. 1997; 48: 219-226
 • Gryczyńska M., Czepczyński R, Baumann-Antczak A, Kosowicz J, Gembicki M.: Left ventricular perfusion in acromegalic patients assesed using single- photon emission computed tomography. Growth Hormone & IGF Research. Churchill Livingstone. April 1998
 • J. Kosowicz, D. Baszko - Błaszyk, W. Horst - Sikorska, A. Baumann - Antczak: Gęstość mineralna kości w pierwotnej nadczynności przytarczyc. Pol. Arch. Med. Wewn. 1999; CI , 2: 131 - 138
 • J. Sawicka, M. Gryczyńska, A. Baumann - Antczak, P. Gut, A. Polańska, J. Kosowicz: Wykrywanie autoprzeciwciał przysadkowych u chorych z gruczolakami przysadki i w niedoczynności przysadki. Pol. Arch. Med. Wewn. 1999; CI, 2: 123 - 129.
 • A. Baumann - Antczak, J. Kosowicz, M. Gryczyńska: A high prevalence of antibodies to muscle antigens in autoimmune Addison's disease. J. Endocrinol. Invest. 1999; 22, Suppl.to no7: 62
 • K. Łącka, M. Wawrzyniak, J. Andrzejewska, I. Krysińska, M. Ruchała, A. Baumann - Antczak: Ocena struktury i czynności tarczycy u chorych z zespołem Turnera. Pol Arch Med. Wewn. 2000; CIV, 3(9): 583 - 589
 • A. Baumann- Antczak, J. Kosowicz, A. Polańska: An association of autoantibodies to muscle proteins and autoimmune thyroid diseases. Endokrynol Pol 2001; 52(1): 35-47
 • R. Kaźmierski, W. Kozubski, C. Watała, A. Baumann - Antczak, K. Linke, M. Łukasik:Inflamatory factors, infectious agents and platelet activation in the development of carotid atherosclerosis. Neurol. Neurochir. Pol. 2001, suppl. 3, 69 - 80.
 • R. Kaźmierski, A. Baumann- Antczak, W. Kozubski: Zależność pomiędzy stężeniem przeciwciał dla łańcuchów ciężkich miozyny w surowicy krwi a objawową miażdżycą tętnic szyjnych. Neurol. Neurochir. Pol. 2002, T36 (LII), nr 2, 235 - 243
 • A.Baumann-Antczak, J. Kosowicz, M. Gryczyńska, C. Mądrzak, J. Skrobisz: The prevalence of autoantibodies to pituitary carboxypeptidase E in autoimmune Addison's disease. Endokrynol. Pol. 2003; 6 (54): 752-756
 • A. Baumann-Antczak, M. Gryczyńska, J. Kosowicz, C. Mądrzak, J. Skrobisz: A prevalence of autoantibodies to muscle proteins in autoimmune Addison's disease. Endokrynol. Pol. 2004;1 (55):34-40
 • J. Skrobisz, A. Baumann-Antczak: Concomitant Graves' disease and primary hyperparathyroidism. Case report. Endokrynol. Pol. 2004; 4(55): 448-451
 • A. Baumann-Antczak, P. Tutka, J. Kosowicz, J. Skrobisz, C. Mądrzak: Isolation and purification of Carboxypeptidase E from human pituitary. Polish Journal of Enviromental Studies 2005; 14 (Suppl II), 26-31
 • M.Ruchała, J. Kosowicz, A. Baumann - Antczak, A. Skiba, H. Zamysłowska, J. Sowiński: The prevalenece of autoantibodies to myosin, troponin, tropomyosin and myoglobin in patients with circulating triiodothyronine and thyroxine antibodies (THAA). Neuroendocrinol Lett 2007;28(3): 259 - 266
PODRĘCZNIKI
 • Immunopatologia praktyczna pod red. Jana Żeromskiego - PZWL 2000 - rozdział pt Immunodiagnostyka endokrynopatii - autor A. Baumann-Antczak
SPIS PRAC ZJAZDOWYCH
 • J. Kosowicz, A. Baumann-Antczak: A simple dip-stick method for simultaneous determination of antithyroglobulin, antimembrane and antimicrosomal antibodies. Endokrynol. Pol. 1990; 41,62
 • J. Kosowicz, A. Baumann-Antczak: The absence of the diurnal rhythm of cortisol secretion in Cushing's disease. Chronobiology'90 Halle 1990
 • M. Gryczyńska, A. Baumann-Antczak, J. Kosowicz: Polyendocrine autoimmunity in thyroid disease. IV Multilateral Symposium on Thyroid, Reinhardsbrunn 1991
 • J. Furmaniak, J. Bednarek, N. Wedlock, Y. Kiso, A. Baumann-Antczak, S. Fowler, Krishnan, B. Rees Smith: Steroid 21-hydroxylase is a major autoantigen involved in adult onset autoimmune Addison's disease. 183rd Meeting of the Society for Endocrinology Royal Society of Medicine 25-27. Nov. 1992.
 • J. Furmaniak, N.Wedlock, A. Baumann-Antczak, S. Fowler, J. Bednarek, B. Rees Smith: Adrenal autoantibodies recognize a recombinant steroid 21- hydroxylase. Endokrynol. Pol. 1993; 44, 52
 • T. Asawa, N. Wedlock, A. Baumann-Antczak, B. Rees Smith, J. Furmaniak: Characterisation of autoantibody binding sites on adrenal autoantigen (human steroid 21-hydroxylase). J. Endocrinol. 1994; 140 supl. OC 33
 • J. Kosowicz, J. Sawicka, M. Gryczyńska, A. Baumann-Antczak: Human microsomal pituitary antigen recognized by autoantibodies present in sera of patients with autoimmune endocrinopathies. Europ. J. Endocrinol. 1994; 130 suppl. 2: 273
 • M. Gryczyńska, A. Baumann-Antczak, K. Linke, J. Sawicka: Autoimmune gastritis in Addison's disease evaluated by serum gastric antibodies and gastroscopy with biopsy of gastric mucosa. Europ. J. Endocrinol. 1994, 130 suppl. 2: 279
 • J. Kosowicz, A. Baumann-Antczak, W. Paprzycki: The MRI findings in diabetes insipidus. 14th Joint Meeting of British Endocrine Societies 27-30 March 1995, Warwick, U. K.
 • J. Kosowicz, A. Baumann-Antczak, R. Waśko: Niedoczynność przysadki u chorych z gruczolakami przysadki. Konferencja Naukowa Sekcji Klinicznej PTE Diagnostyka i Terapia Gruczolaków Przysadki Mózgowej Warszawa 8-9 styczeń 1995
 • J. Kosowicz, A. Baumann-Antczak, R. Waśko: Skojarzenie akromegalii z niedoczynnością przysadki. Konferencja Naukowa Sekcji Klinicznej PTE Diagnostyka i Terapia Gruczolaków Przysadki Mózgowej Warszawa 8-9 styczeń 1995
 • J. Kosowicz, A. Baumann-Antczak, W. Paprzycki: Zastosowanie rezonansu magnetycznego w ocenie zaburzeń podwzgórza i przysadki u dzieci i młodzieży. Sympozjum Endokrynologów Dziecięcych Łódź 19-21 października 1995
 • R. Junik, A. Baumann-Antczak, W. Paprzycki, M. Gembicki: Visualization of pituitary adenomas in Cushing's disease using 99mTc-MIBI Spect. J. Endocrinol. Invest. 1996 Vol. 19, Suppl. To no. 3
 • J. Kosowicz, A. Baumann-Antczak, W. Paprzycki: Pars tuberalis - a forgotten part of adenohypophysis. J. Endocrinol. Invest. 1996, Vol. 19 suppl. To no. 3
 • M. Gryczyńska, R. Czepczyński, K. Ziemnicka, A. Baumann-Antczak, J. Sawicka, J. Sowiński: Przeciwciała przeciw frakcji mikrosomalnej błony śluzowej żoładka (p-McŻ) w surowicy chorych z nawrotową nadczynnością tarczycy. Endokrynol. Pol. 1996; 47. Nr 2 Suppl. Nr 1
 • J. Kosowicz, A. Baumann-Antczak, W. Paprzycki: Tylny płat przysadki w chorobach układu podwzgórzowo-przysadkowego. Endokrynol. Pol. 1996; 47, Nr 2, Suppl. Nr 1
 • J. Koswoicz, A. Baumann-Antczak, R. Waśko: Wpływ długotrwałego oddziaływania hormonu wzrostu na obraz kliniczny niedoczynności przysadki. Endokrynol. Pol. 1996; 47, 2 Suppl. Nr 1]
 • P. Pyda, R. Junik, A. Baumann-Antczak, J. Świrkowicz , R. Bartkowski, R. Kędziora, Sowiński, P. Stajgis, M. Drews: Wole guzkowe - porównanie metod leczenia hirurgicznego i ocena ich wyników odległych. Endokrynol. Pol. 1996; 47, 2 suppl. Nr 1
 • R. Junik, A. Antczak, M. Gryczyńska, W. Paprzycki, M. Gembicki: Estimation of hypophyseal adenomas with 99mTc-MIBI Spect in patients with Cushing's disease. Europ. J of Nucl. Med. 1996;23/9:1058
 • Gryczyńska M., Czepczyński R, Baumann-Antczak A, Kosowicz J, Gembicki M.: Left ventricular perfusion in acromegaly assesed with single photon emission computed tomography. Proceedings Conference on growth hormone and growth factors in endocrinology and metabolism.1997
 • K. Łącka, J. Andrzejewska, I. Krysińska, M. Ruchała, A. Baumann-Antczak: Evaluation of the structure and function of thyroid gland in cases of Turner syndrome. IV European Congress of Endocrinology 9-13 May 1998 Sevilla Abstracts published by BioScientifica J. Kosowicz, A. Baumann-Antczak, P. Gut, J. Sawicka, M. Gryczyńska: Pituitary autoantibodies in patients with autoimmune endocrine diseases. . IV European Congress of Endocrinology 9-13 May 1998 Sevilla Abstracts published by BioScientifica A. Baumann-Antczak, M. Gryczyńska, A. Polańska, J. Kosowicz: Occurence of antibodies to muscle proteins in sera of patients with autoimmune thyroid and adrenal diseases. . IV European Congress of Endocrinology 9-13 May 1998 Sevilla Abstracts published by BioScientifica
 • M. Gryczyńska, R. Czepczyński, A. Baumann - Antczak, J. Kosowicz, M. Gembicki: Myocardial perfusion defects in acromegaly evaluated with single photon emission computed tomography (SPECT) using 99m. - Tc - MIBI Hormones and the Heart, Naples Italy 24 - 26 September 1998
 • A. Baumann - Antczak, J. Kosowicz, M. Gryczyńska: A high prevalence of antibodies to muscle antigens in autoimmune Addison's disease. Zjazd PTE 10 - 15. 09. 1999. Białystok - Mikołajki
 • R. Czepczyński, M. Gryczyńska, A. Baumann - Antczak, M. Gembicki: Perfuzja mięśnia sercowego dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu oceniana metoda tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) z użyciem 99 mTc-MIBI. Zjazd PTE 10 - 15. 09. 99. Mikołajki - Białystok.
 • A. Baumann - Antczak, J. Kosowicz: Izolacja i oczyszczanie karboksypeptydazy H z ludzkich przysadek. Zjazd PTE 10 - 15. 09. 99. Mikołajki - Białystok
 • A. Baumann - Antczak, J. Kosowicz, A. Polańska: Skojarzenie autoimmunizacyjnych chorób tarczycy z występowaniem przeciwciał przeciwko antygenom mięśniowym. Zjazd PTE 10 - 15. 09. 99. Mikołajki - Białystok
 • A. Modelska, A. Baumann - Antczak, J. Kosowicz: Częstość wystepowania przeciwciał przeciwko białkom mięsniowym w oftalmopatii naciekowej. Zjazd PTE 10 - 15. 09. 99. Mikołajki - Białystok
 • R. Kaźmierski, A. Baumann - Antczak, W. Kozubski: Association of serum antibodies to myosin with carotid atherosclerosis. 5th Congress of the European Federation of Neurological Societies 14 - 18 October 2000 Copenhagen, Denmark
 • A. Baumann-Antczak, J. Kosowicz, Gryczyńska M. Skrobisz J., Sowiński J. Występowanie autoprzeciwciał przeciwko ludzkiej przysadkowej karboksypeptydazie H w autoimmunizacyjnej chorobie Addisona. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29 maj 2002. Endokrynol. Pol. 2002 suppl. Nr 1 do zeszytu 2 2002 , 70 - prezentacja ustna.